Veggen

No recent Facebook posts to show

Omvisning i Mitt liv! Mitt valg? på Nasjonalmuseet
Omvisning

Hvor Nasjonalmuseet

Tid 16:30-18:00

Koster Gratis

Velkommen til omvisning i utstillingen «Mittliv! Mitt valg?» på Nasjonalmuseet tirsdag 31. oktober. Vi møtes kl. 16.30 ved infoskranken som du ser når du kommer inn hovedinngangen. Det blir snacks og prat før vi utforsker utstillingen.

I utstillingen Mitt liv! Mitt valg? kan du oppleve tegninger som tematiserer livsvilkår ogvalgfrihet. Den er en del av Tegnetriennalen som arrangeres av Tegnerforbundet.

Utstillingen viser et utvalg av Erik Werenskiolds tegninger til Jonas Lies roman «Familien på Gilje» sammen med nye verk av samtidskunstnerne Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani.       

Temaet i Lies bok er unges frihet, eller mangel på frihet, til å velge sin egenframtid. Selv om romanen ble skrevet for nærmere 150 år siden, er flere avproblemstillingene aktuelle også i dag. Gjennom tekst og tegning i utstillingenfår publikum oppleve tolkninger av tematikken på tvers av tid og kulturer, ogbelyser at det som gjelder andre også kan berøre en selv.

Om kunstnerne:

Erik Werenskiold

«Familien på Gilje» ble utgitt for første gang i 1883, uten bilder. Werenskiold (1855–1938) fikk boka i gave av sin forfattervenn Lie, og fortellingen inspirerte ham til å tegne direkte i margene av boka. Werenskiolds eksemplar av romanen er nå en del av museets samling og vises i utstillingen. Werenskiolds illustrasjoner har høy kunstnerisk kvalitet og er samlet sett et hovedverk innenfor norsk tegnekunst. I museets samling finnes vel 350 tegninger, inkludert en rekke forarbeider, knyttet til dette illustrasjonsoppdraget.

Hanne Lydia Opøien Figenschou

Gjennom tegning, tekst og video utforsker Hanne Lydia Opøien Figenschou (f. 1964) tema som omhandler kjønn og identitet, vold i nære relasjoner, selvportrettet, spørsmål knyttet til abort og forholdet mellom det offentlige og det private rom. 

I utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?» kan du oppleve Figenschous verk «Falling Heroes». Verket viser ulike motiver hentet fra kunsthistorien, dagsaktuelle nyheter, sosiale medier, spam e-post og byens reklameskilt. Figenschou er opptatt av hvordan vi er prisgitt det samfunnet vi lever i, og verket er et oppgjør med påvirkningskilder og lederskikkelser.

Gelawesh Waledkhani

Gelawesh Waledkhanis (f. 1982) kunstneriske virke har en humanistisk orientering hvor hun gjennom broderi, tegning, installasjoner, filmer og workshops fremmer politiske, feministiske og menneskerettslige spørsmål. Som norsk-kurdisk kunstner har hun med seg sitt personlige blikk på utsatte gruppers kamp for frihet og likeverd. 

I sitt bidrag til utstillingen portretterer Waledkhani frihetskjempere og aktivister som slåss for kurdernes selvstendighet og rettigheter. Hun skildrer en verden der ytringsfrihet, menneskerettigheter og fred ikke er selvsagte verdier. Hun broderer også med sitt eget hår, dette gir det politiske innholdet en fysisk og kroppslig dimensjon.

De nye verkene til Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani er laget på oppdrag fra Nasjonalmuseet spesielt til denne utstillingen. Verkene går i dialog med i Lies roman og Werenskiolds tegninger, samtidig som motivene springer ut fra deres egne liv og vår tid.

Dato: 31. oktober

Tidspunkt: 16:30-18:00

Oppmøte: ved inforskanken på Nasjonalmuseet

Påmeldingsfrist: 30. oktober

Du kan melde deg på her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Connect with Facebook