Veggen

No recent Facebook posts to show

Omvisning og samtaleverksted i utstillingen Kunst som straff på Kunstnernes Hus
28.11 2023

Hvor Kunstnernes Hus

Tid 16:45-18:45

Koster Gratis

Velkommen til omvisning og samtaleverksted i utstillingen Kunst som straff og et eksklusivt innblikk i en uvanlig skolehverdag ved Agder Kunstakademi- et kollektivt kunstverk og kunstutdanning for innsatte ved Agder kretsfengsel.

Kunstnernes Hus tilbyr 30 min omvisning i utstillingen og 60 min samtale-workshop i «Akademirommet» – workshopen skal foregå i den originale klasseromsarkitekturen fra Agder kretsfengsel. Omvisningen og workshopen ledes av en av kuratorene for prosjektet, Kristine Jærn Philgaard samt en lærer ved skolen som har undervist studentene. Studentene er anonymisert, men har bidratt med spørsmål til workshopen.

Arrangementet er gratis for alle mellom 18 og 25 år, men det kreves at du er påmeldt og medlem av Plot/Oslo for å delta. Det er helt gratis å være medlem av Plot/Oslo og du kan melde deg inn i kunstklubben her.

Dato: 28.11.2023

Tidspunkt: 16:45-18:45

Hvor: Kunstnernes Hus

Meld deg på arrangementet her!

Om utstillingen Kunst som straff og Plot-arrangementet:

Agder Kunstakademi er et kollektivt kunstverk i form av en treårig kunstutdanning i Agder Fengsel avd. Froland; et samarbeidsverk mellom innsatte og profesjonelle kunstnere. Det er en kunstutdanning som er produsert av KORO/Kunst i Offentlig Rom. Kunstakademiet tilbyr et fritt, eksperimentelt kunststudium i et høysikkerhetsfengsel, utviklet og drevet av kunstnere, for innsatte.

Gjennom omvisningen og workshopen vil Plot sine medlemmer få anledning til å reflektere rundt følgende spørsmål:

  • Hva er ytringsrommet for disse studentene og hvilke ytringsmuligheter har de muligheter til under og etter endt soning?
  • Hvordan bør samfunnet ta imot innsatte når de slipper ut, både som medborger og som kunstnere som uttrykker seg i en offentlighet?

Nå, etter tre års program med 28 studenter, 17 gjestelærere og forelesere, presenterer vi resultatet i utstillingen Kunst som Straff på Kunstnernes Hus 24.11.2023- 14.01.2024. Soning i et høysikkerhetsfengsel er en hverdag og virkelighet de fleste får lite innblikk i. Når prosjektet nå møter offentligheten åpnes dette rommet litt, gjennom å gi studentenes uttrykk en plass utenfor soningssituasjonen som de vanligvis ikke har. Gjennom de utstilte kunstverkene og rammene for Kunstakademiet som synliggjøres gjennom dem, tematiserer utstillingen viktige spørsmål som kunstnerisk frihet og ytringsrom, forholdet mellom statlige instanser for kultur og justis og kunstens frigjørende potensial og rolle i samfunnet.

Innenfor fengselets definerte rammer, introduserer Agder Kunstakademi kunsten som et frirom i en frihetsberøvet hverdag og et verktøy for personlig og kunstnerisk læring og utvikling, hvor det konkrete møtet med kunst og mellom kunstnere og studenter (innsatte) skjer på kunstens premisser. Agder Kunstakademis virksomhet og begrunnelse er forankret i overbevisningen om kunstens overskridende kraft i møtet med fundamentale personlige og sosiopolitiske grenser. Frihetsberøvelse er en samfunnsmessig akseptert maktutøvelse av staten mot enkeltmennesket. Samfunnets begrunnelse for straffeinstituttet er straffens preventive virkning, sosial rehabilitering og i noen tilfeller at samfunnet trenger vern. Uavhengig av begrunnelse er fengselets fundamentale utgangspunkt at mennesker berøves bevegelsesfriheten. At dette er forutsetningen for studentene ved Agder Kunstakademi må ikke glemmes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Connect with Facebook