Veggen

No recent Facebook posts to show

Min kunsthistorie – Wenche Guldbrandsen
15.05.2019

Hvor Kunstnernes Hus Kino

Tid 18:00-19:30

Koster Oppmøte Kunstnernes Hus Kino.

Kunstnernes Hus inviterer Plot/Oslo til å bli med på foredraget Min kunsthistorie med kunstner Wenche Guldbrandsen.

Vil du lære mer om kunsthistorien og få dypere innsikt i nålevende kunstneres forhold til sine forgjengere innen kunst og estetikk?

Min Kunsthistorie er ulike foredrag der vi inviterer kunstnere til å fortelle om sitt forhold til kunsthistorien med utgangspunkt i eget kunstnerskap. Kunstnere med forskjellig bakgrunn og ulike interesseområder som samlet sett kan belyse kunsthistorien fra forskjellige perspektiv, blir invitert. Dette er kunsthistorien sett gjennom en kunstners blikk, de personlige kunsthistoriene, som kunstnerne selv bærer på. Tanken er at på denne måten kunne formidle og gjøre synlig nye kunsthistorier som har falt på siden av de store mesterfortellingene og evige gjentagelsen av en snever gruppe kunstnere, teoretikere og kritikere. Gjennom å starte fortellingene med kunstnerskapene til nålevende aktive kunstnere beveger vi oss vekk fra den kronologiske fortellerstrukturen, og åpner opp for sidelengs assosiasjoner, baklengs blikk og kunsthistorier som overrasker og går på tvers av etablerte strukturer. Dette vil være rikt illustrerte forelesninger som inngang til, og fordypning i samtida kunstnerskap, like vel som interessante utvidelser av den kunsthistorien du kanskje kjenner fra før.

Wenche Gulbransen (1947) arbeider med tegning, skulptur og farge på papir. Hun sier hun bruker det mediet som best kan uttrykke en idé uten hennes hjelp. «Modernismen er den første kilden til min egen, kunstneriske forståelse. Den andre er Japans sanselige, personlige og spirituelle kunst, ikke minst dens forståelse av tid, repetisjon og prosessuelt forløp. Jeg har ikke annet enn forholdet mellom figur og grunn, størrelser, mellomrom og konkret materie å arbeide med. Ideen er bundet til disse elementene. Verket oppstår (om det oppstår) både som minne og noe nytt. Som et avtrykk av fravær og tilstedeværelse. Som noe som unndrar seg ord».

Gulbransen har studert ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Kunstakademiet i Wien og Budapest. Etter studiene underviste hun en tid på Arkitekthøyskolen og senere ble hun professor ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hennes arbeider finnes blant annet i Oslo kommunes kunstsamling, Stavanger og Trondheims kunstmuseer, Nasjonalmuseet og Litteraturmuseet i Budapest.

Foredraget er på norsk. Velkommen!

Hvor: Kunstnernes Hus Kino.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Connect with Facebook